Pakiet ochrony

Pisemne i osobiste interwencje w przypadku nieuzasadnionych represji ze strony organów rządowych i samorządowych

Wydawanie listów rekomendacyjnych i oświadczeń w przypadku nieuzasadnionych represji ze strony organów rządowych i samorządowych w mediach lokalnych i ogólnopolskich (w drastycznych sprawach).

 

Udział jako strona w sprawach sądowych i administracyjnych

Nieodpłatna informacja prawna oraz porady prawne. 25% zniżka na reprezentację prawną w Kancelarii Kruk i Wspólnicy.

 

Asysta, doradztwo i koordynacja obrony/sprawy Członka

Z doświadczenia wiemy, że sama przynależność do ZPP często powstrzymuje urzędników przed bezprawnymi działaniami.

Partnerzy