Pakiet reprezentacyjny

Reprezentacja i integracja polskich firm sektora zbrojeniowego wobec decydentów oraz podmiotów krajowych i zagranicznych

ZPP PO jako platforma porozumienia i współpracy branży przy tworzeniu wspólnych stanowisk, opinii i rekomendacji dla decydentów nt. polityki zbrojeniowej.

 

Prezentowanie wypracowanych stanowisk przed decydentami (władza ustawodawcza, wykonawcza oraz przedstawiciele SZ RP) i opinią publiczną

 

Inicjowanie oraz inspirowanie rozwiązań systemowych i zmian legislacyjnych korzystnych dla rozwoju polskiego sektora zbrojeniowego

 

Współpraca z Członkami w zakresie inicjatyw informacyjnych i promocyjnych nt. prowadzonej działalności biznesowej oraz badawczo-rozwojowej

Partnerzy