misja

Misja

Prawem i obowiązkiem każdego państwa jest posiadanie środków niezbędnych do obrony, w tym przemysłu, który te środki wytwarza. Tylko państwo zdolne do samoobrony może uznać się za w pełni suwerenne.

W dzisiejszych czasach samowystarczalność w zakresie uzbrojenia i produkcji obronnej jest niemożliwa. Konieczne jest jednak stałe, konsekwentne i racjonale rozwijanie tej zdolności – samodzielnie tam gdzie możliwe, we współpracy z partnerami zagranicznymi tam gdzie konieczne. Zasada ta dotyczy nie tylko produkcji ściśle zbrojeniowej, ale także podwójnego przeznaczenia oraz produkcji pochodnych łączących się z bezpieczeństwem kraju.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Przemysłu Obronnego chce być głosem firm polskich zaangażowanych w produkcję obronną i podwójnego przeznaczenia.

W przemyśle zbrojeniowym, z oczywistych powodów, szkieletem muszą być duże firmy państwowe i prywatne. Jednak równie istotne są mniejsze podmioty, będące często inkubatorami innowacyjności oraz efektywności ekonomicznej. Dlatego postulujemy, by państwowe zakłady zbrojeniowe jednak, tworzyły spójny przemysłowy klaster obronny z firmami prywatnymi, zarówno tymi z kapitałem polskim, jak zagranicznym. Jego integralną częścią powinny być nie tylko duże przedsiębiorstwa zbrojeniowe, ale także podwykonawcy docelowych producentów.

ZPP PO pragnie być rzecznikiem zarówno większych i mniejszych firm, które tylko działając razem mogą stworzyć zaczyn silnego, polskiego przemysłu obronnego.

Partnerzy

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze wiadomości dotyczące ZPP PO

lead nurturing obsługiwana jest przez FreshMail