misja

Misja

Prawem i obowiązkiem każdego państwa jest posiadanie środków niezbędnych do obrony, w tym przemysłu, który te środki wytwarza. Tylko państwo zdolne do samoobrony może uznać się za w pełni suwerenne.

W dzisiejszych czasach samowystarczalność w zakresie uzbrojenia i produkcji obronnej jest niemożliwa. Konieczne jest jednak stałe, konsekwentne i racjonale rozwijanie tej zdolności – samodzielnie tam gdzie możliwe, we współpracy z partnerami zagranicznymi tam gdzie konieczne. Zasada ta dotyczy nie tylko produkcji ściśle zbrojeniowej, ale także podwójnego przeznaczenia oraz produkcji pochodnych łączących się z bezpieczeństwem kraju.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Przemysłu Obronnego chce być głosem firm polskich zaangażowanych w produkcję obronną i podwójnego przeznaczenia.

W przemyśle zbrojeniowym, z oczywistych powodów, szkieletem muszą być duże firmy państwowe i prywatne. Jednak równie istotne są mniejsze podmioty, będące często inkubatorami innowacyjności oraz efektywności ekonomicznej. Dlatego postulujemy, by państwowe zakłady zbrojeniowe jednak, tworzyły spójny przemysłowy klaster obronny z firmami prywatnymi, zarówno tymi z kapitałem polskim, jak zagranicznym. Jego integralną częścią powinny być nie tylko duże przedsiębiorstwa zbrojeniowe, ale także podwykonawcy docelowych producentów.

ZPP PO pragnie być rzecznikiem zarówno większych i mniejszych firm, które tylko działając razem mogą stworzyć zaczyn silnego, polskiego przemysłu obronnego.

Partnerzy